Signerte Maritime Uttrykk

Trykk på bildet for å se «hele» bildet i full størrelse